Bắt đầu từ thứ 2 (ngày 16/07/2018) tool min và mantis và tool test banner sẽ thay đổi hình thức đăng nhập bằng tài khoản của bên nhân sự (https://erp.admicro.vn). Các bạn vui lòng đăng nhập và sử dụng tài khoản mới nhé!